Skip to content Skip to footer

ศรีราชาเปิดฉีดไฟเซอร์ แบบ วอร์คอิน มีวัคซีนเพียง 200 โดส แต่คนแห่มามากนับพัน

ศรีราชาเปิดฉีดไฟเซอร์ แบบ วอร์คอิน มีวัคซีนเพียง 200 โดส แต่คนแห่มามากนับพัน

ในวันที่ 31 ส.ค. 64 หลังจากที่ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ได้ประกาศในสื่อออนไลน์ว่า ได้เปิดให้ประชาชนวอล์กอิน เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น โดยให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยเปิดรับบัตรคิวในเวลา 09.00 น.

ซึ่งผลปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางมาฉีดวัคซีน จำนวนมากกว่า 1,000 คน โดยบางคนนั้นมารอตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 30 ส.ค. 64 โดยประชาชนที่มาก่อนเวลา นั้นได้ทำการจัดคิวกันด้วยตนเองก่อน โดยใช้ปากกาเมจิกที่นำมาด้วย เขียนคิวที่แขนไว้ ให้ผู้ที่มารอรับคิวเป็นคน คนแรก ๆ จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 09.00 น. ประชาชนได้มามากขึ้น จนได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันขึ้น เนื่องจากมีผู้มารอรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์มากกว่าจำนวนวัคซีน ที่มีเพียง 200 โดสเท่านั้น

ทำให้ประชาชนบางส่วน ที่มาเกินไม่พอใจ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามารีบแก้ไขปัญหา โดยพบว่ามีประชาชน ที่เดินทางมาจากอำเภอและจังหวัดข้างเคียงเช่นที่ จ.ระยอง จ.นนทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา มาเข้ารอรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เข้ามาช่วยร่วมกัน แก้ไขสถานการณ์ โดยจัดให้ประชาชน ที่มีสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในอำเภอศรีราชา เข้าได้รับการฉีดก่อน ส่วนคนที่อยู่ในอำเภออื่น หรือจังหวัดอื่นนั้น ขอให้กลับไปก่อน ซึ่งก็ทำให้ประชาชน ในกลุ่มดังกล่าวไม่พอใจ แต่ก็ต้องยินยอม ให้คนที่อยู่ในอำเภอศรีราชานั้นได้ฉีดก่อน จึงทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และ สสจ.ชลบุรี ได้นำวัคซีนซิโนแวคมาฉีดให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดเพิ่มขึ้นอีกด้วย