Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
จักรพล ลุยฟ้องประยุทธ์ ถ้ายึดข้อเสนอเพื่อไทย ป่านนี้เปิดประเทศแล้ว

จักรพล ลุยฟ้องประยุทธ์ ถ้ายึดข้อเสนอเพื่อไทย ป่านนี้เปิดประเทศแล้ว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคเพื่อไทย จ.เชียงใหม่ เขต 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม กล่าวระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันพุธนี้ (1 ก.ย. 64) ว่าตนได้ทำการเตรียมฟ้อง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าทำผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 47, 55 และ 157 เพราะเหตุไม่ได้ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้าและไม่มีค่าใช้จ่าย และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ "ขอใช้สิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟ้อง พลเอกประยุทธ์ ตามมาตรา 47 มาตรา 55 มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไม่อาจไว้วางใจนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้อีกต่อไป" นายจักรพล กล่าวดังนี้ โดยนอกจากการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขหรือการรักษาที่ฟรีไม่จริงหรือเข้าถึงได้ยากแล้ว…

Read more